Administratorem Państwa danych osobowych jest właścicielka sklepu internetowego wojcix.pl

Wójcix Sylwia Wójcik

Lipiny 59

39-220 Pilzno

NIP 537-227-62-38

REGON 360719181

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu www.wojcix.pl są przetwarzane przez Wójcix Sylwia Wójcik, wpisaną do  CEIDG, NIP 537-227-62-38, REGON 360719181, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.08.2018r. o Ochronie Danych Osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe zbieramy w formularzu rejestracji oraz podczas finalizacji procesu zamówienia w sklepie.

Zebrane dane wykorzystywane będą jedynie dla potrzeb realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody także dla wysyłania newslettera (jedynie adres e-mail).

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych ani adresów e-mail osobom trzecim ani żadnym podmiotom zewnętrznym. Wyjątkiem są jedynie niezbędne dane przekazywane firmom przewozowym w celu realizacji dostawy.

Serwis zbiera automatycznie niektóre dane techniczne np. adres IP, typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, czas wizyty, odwiedzane podstrony serwisu, logi serwera itd.

Powyższe dane są wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz celów statystycznych. Nie ma możliwości by korzystając z nich zidentyfikować konkretną osobę, nie są to zatem dane osobowe.

Zgodnie z Ustawą z 10 Maja 2018r o Ochronie Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania usunięcia z naszej bazy danych. Także w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera.

By zażądać usunięcia danych wystarczy jedynie skontaktować się z nami poprzez mail lub telefon podany na stronach serwisu.

By cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera wystarczy jedynie kliknąć w stosowny link znajdujący się na dole każdej otrzymanej przez Państwa wiadomości, lub skontaktować się z nami poprzez mail lub telefon podany na stronach serwisu.

 

Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Sklep posiada także certyfikat SSL, który gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Potwierdzeniem zgodności i prawidłowości działania protokołu SSL jest zamknięta kłódka wyświetlająca się na pasku przeglądarki internetowej.

 

Dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w szczególności:

1.     w celu obsługi Użytkowników, w tym zakładania i zarządzania kontami Użytkowników;

2.     w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez Użytkowników zamówień;

3.     w celu realizacji składanych przez  Użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu www.wojcix.pl;

4.     w celu kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

5.     w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

6.     w celu statystycznym,

7.     w celu przeprowadzania analiz mogących poprawić działanie dostępnych usług. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie www.wojcix.pl.

Powierzając swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w formularzu Użytkownika mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Użytkownika (zakładki: "Adresy dostawy" oraz „Zmień moje dane”). Użytkownik może również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@wojcix.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie www.wojcix.pl. 

 

II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Firma Wójcix Sylwia Wójcik zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim i racjonalnym środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

bezpieczne, poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
uzyskane dla określonych celów i przetwarzane w sposób zgodny z tymi celami,
adekwatne, dokładne i aktualne,
nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dane dotyczą. 

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1.     pamiętaj o ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego  hasła do Twojego konta Klienta; hasło powinno w szczególności zawierać małe i wielkie litery, znaki specjalne oraz cyfry;

2.     pamiętaj o wylogowaniu się ze strony www.wojcix.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach);

3.     pamiętaj o zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu loginu i hasła innym osobom;

4.     pamiętaj o korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5.     pamiętaj o korzystaniu ze strony i Sklepu www.wojcix.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie;

6.     jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu www.wojcix.pl za pomocą nie swoich urządzeń, np. w kafejce internetowej, pamiętaj aby nie zapamiętywać danych do logowania na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

III. Informacje techniczne - pliki cookie

1. Sklep internetowy www.wojcix.pl realizowany jest w oparciu o platformę sklepów internetowych GOshop udostępnioną przez GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun z siedzibą w ul. Sienkiewicza 66 (1 piętro), 15-004 Białystok, NIP: 542-30-22-514, REGON 200135171.

2. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące wykorzystywanych przez stronę internetową www.wojcix.pl rozwiązań technologicznych oraz plików cookie:

POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
  •  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe.
  • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  • Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. Firma Wójcix zastrzega sobie prawo do zmiany treści bez uprzedzenia.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 16.02.2021.

 
Aller Aqua