REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WÓJCIX.PL

 

      I.        INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.wojcix.pl

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.wojcix.pl prowadzony jest przez firmę Wójcix Sylwia Wójcik, wpisaną do CEIDG, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 537 227 62 38 oraz numer REGON 360719181 z siedzibą 39-220 Lipiny 59. 

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki Regulamin, dostępnej na stronie internetowej www.wojcix.pl,  skąd można go skopiować oraz wydrukować.

4. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Można się z nami skontaktować telefonicznie pod nr tel. 663-900-988, mailowo: biuro@ wojcix.pl lub wojcix@poczta.fm lub listownie: 39-220 Lipiny 59. 

6. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie bądź wprowadzania w nich zmian. Prawo, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie wprowadzanej zmiany.

8. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie znajdują się fizycznie w naszym magazynie, a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych produktów.

10. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

11. Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jedynie propozycję zawarcia umowy. Dopiero potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep, przesłane emailem na adres Klienta podany w zamówieniu, jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa wcześniej.

12. Zakup dokonany poprzez stronę www.wojcix.pl traktowany jest jako zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a  firmą Wójcix. Zobowiązuje to obie strony do należytego wykonania postanowień takiej umowy według zapisów Kodeksu Cywilnego oraz jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

 

     II.        ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.      W celu korzystania ze sklepu internetowego rejestracja nie jest wymagana.

2.      Istnieje możliwość rejestracji w sklepie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej.

3.      Rejestracja w sklepie pozwala korzystać z szeregu udogodnień, szybkiego i wygodnego procesu zamówienia oraz dostępu do historii zamówień.

4.      Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

5.      W przypadku dopuszczenia się przez Klienta zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Sieci Internet lub do rażących naruszeń regulaminu, podania nieprawdziwych danych, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub godzących w dobre imię Sklepu, sklep www.wojcix.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym.

6.      Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania czy też w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym www.wojcix.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do innych serwisów www.  z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.      Wszelkie rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.wojcix.pl dopuszczalne jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Wójcix Sylwia Wójcik.  

 
    III.        ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.wojcix.pl należy dokonać wyboru towarów oraz dodać je do koszyka oraz zatwierdzić przyciskiem „Realizuj zamówienie”, który jest równoznaczny z potwierdzeniem, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.      W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności.

3.      Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące: przedmiotu/ów zamówienia, jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy, wybranej formy płatności, wybranego rodzaju dostawy.

4.      W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych produktów do momentu zatwierdzenia zakupu przyciskiem „Zamawiam i płacę”, po naciśnięciu którego nie będzie już możliwości modyfikacji zamówienia, gdyż zakup zostanie potwierdzony

5.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ostateczne potwierdzenie na podany adres e-mail, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia.

6.      Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Kupującego.

7.      W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji Zamówienia.

8.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 

    IV.        PŁATNOŚCI

 1.      Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.      Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

A.     Przelewem tradycyjnym w złotych polskich na rachunki Sprzedającego:

a.      w Idea Banku: 56 1950 0001 2006 0036 8537 0001

b.      w mBanku: 73 1140 2004 0000 3402 4481 7153

B.     Pobraniowo – gotówką przy odbiorze przesyłki

C.    Gotówką przy odbiorze osobistym z siedziby firmy Wójcix

D.    Poprzez system płatności PayU

3.      Kupujący po złożeniu oferty kupna i wyborze płatności przelewem tradycyjnym winien w ciągu 7 dni uiścić zapłatę za zakupione przedmioty na rachunek bankowy Sprzedającego.

4.      Wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji przelewu Kupujący otrzyma w wiadomości wygenerowanej po zakończeniu procesu zakupów.

5.      Jeśli należność nie wpłynie w ciągu 14 dni kalendarzowych, zamówienie zostanie anulowane.

6.      Dane adresowe do przelewu: Wójcix Sylwia Wójcik, 39-220 Lipiny 59. W tytule wpłaty proszę wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
 

     V.        DOSTAWA

KOSZTY DOSTAWY

1.      Dostawa towarów odbywa się na adres podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.Podane ceny dotyczą dostawy tylko na terenie Polski.

2.      Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

3.      Kurierem wysyłamy paczki do 25 kg.

4.      W przypadku zakupu większej ilości worków prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia ceny przesyłki.

5.      Do paczkomatów (za pośrednictwem InPost) wysyłamy przesyłki do 20 kg.

6.      Koszty wysyłki zamówienia są zależne od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynoszą:

A.     Koszt dostawy jednej paczki do 25 kg firmą kurierską InPost:

a.      Przy płatności przelewem – 18 zł

b.      Przy płatności gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie) – 22 zł

c.      Przy płatności gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie) – 22 zł za pierwszą paczkę, a 18 zł za drugą i kolejne paczki wysyłane pod ten sam adres w tym samym czasie (tzn. jeśli Kupujący jednorazowo zamówi 3 worki pelletu - za wysyłkę pierwszego worka zapłaci 22 zł, za wysyłkę drugiego worka 18 zł i za wysyłkę 3-go worka 18 zł).

B.     Koszt dostawy jednej paczki do 20 kg do Paczkomatu InPost przy płatności przelewem – 14 zł.

7.      Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o otwarcie przesyłki w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń lub braków kurier musi spisać protokół szkody.

TERMINY DOSTAW

8.      Wysyłki realizujemy codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

9.      Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy gdy takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpiło z winy osób trzecich. 

10.    Wysyłka zamówionych towarów następuje:

A.     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) – tego samego dnia roboczego dla przesyłek zamówionych do godziny 11, maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i określenia formy płatności 

B.     w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym – dla płatności zaksięgowanych do godziny 10 tego samego dnia, dla płatności zaksięgowanych po 10 następnego dnia roboczego, maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

11.    Dostawa zamówionych towarów przez firmy kurierskie następuje w przeciągu 1-3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki przez Kuriera.

12.    Dostawa do Paczkomatów InPost następuje w przeciągu 1-3 dni roboczych.

 

ODBIÓR OSOBISTY

1.      Zakupiony towar można odebrać osobiście na magazynie firmy Wójcix: 39-220 Pilzno, ul. Paderewskiego 2 , wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym (wojcix@poczta.fm) lub telefonicznym (663-900-988).

 

    VI.        ZWROTY I REKLAMACJE

 REKLAMACJE

1.      Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy oraz korzystania ze Sklepu pod adresem: biuro@wojcix.pl; wojcix@poczta.fm lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.      Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.      Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, a gdyby to nie było możliwe , do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4.      Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.      Uznajemy reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, tylko wtedy, gdy jest ona zgłoszona bezpośrednio przy odbiorze przesyłki i potwierdzona protokołem uszkodzenia przesyłki z podpisami Kupującego oraz Kuriera.

 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.      Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Kupujący ma możliwość zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru osobiście lub przez osobę wskazaną przez Kupującego, bez podania przyczyny.

7.      W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep.

8.      Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.      Aby odstąpić od zawartej Umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres: biuro@wojcix.pl lub wojcix@poczta.fm. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego niżej. Przesyłkę należy wysłać na adres firmy Wójcix: 39-220 Pilzno, Paderewskiego 2

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 


******************************************************

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

Ja, ……………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych  rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………….. numer zamówienia:……………… ……………….

Data zawarcia umowy to …………………………………., data odbioru ……………………………………………………

 

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………...

Data ……………………………………………………………….

 

……………………………………………………..

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).

 

******************************************************

10.    Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Należy również załączyć informację o numerze konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy.

11.    Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

12.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania towarów.

13.    Sklep www.wojcix.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

14.    Do przesyłki należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do Kupującego.

15.    Zwrot środków następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

16.    Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest towar mający krótki termin przydatności do użycia.

17.    Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

18.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Wójcix Sylwia Wójcik a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Wójcix Sylwia Wójcik.

 

   VII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Dane Kupujących otrzymane podczas składania zamówień objęte są ochroną prawną.

2.      Dane te są gromadzone i przetwarzane jedynie w celach koniecznych do realizacji zamówień.

3.      Firma Wójcix Sylwia Wójcik nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

4.      Kupujący mają prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych.

5.      Firma Wójcix zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
Aller Aqua